ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจใช้บริการ Kithai

โปรดศึกษารายละเอียดต่อไปนี้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (“แอพพลิเคชั่น” หรือ “ระบบ”) ระหว่าง บริษัท โฟกัสวัน ซอฟต์แวร์ จำกัด และ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (“บริษัท” , “เรา” , “Kithai”) ถือเป็นพันธมิตร ผู้ให้บริการ กับ ผู้ใช้งาน (“คุณ”,”สมาชิก”) กรุณาอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการโดยครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของตัวผู้ใช้งาน

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีที่สุด เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลและมีนโยบายการบริหารและใช้ข้อมูลดังนี้

 1. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและใช้งานโดย Kithai
  1. เราทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณตามความจำเป็นเมื่อลงชื่อเข้าใช้งาน Kithai เช่นชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ โดยเราอาจใช้อีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อหรือส่งข่าวสารถึงคุณ
  2. คุณสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อคุณเปิดฟังก์ชั่นการระบุตำแหน่งสถานที่ปัจจุบันของคุณโดยผ่านอุปกรณ์มือถือที่มี GPS หรือผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลตำแหน่งที่แท้จริงของคุณและใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและบอกที่อยู่ของคุณกับบุคคลที่สาม ถ้าคุณต้องการปกปิดข้อมูลนี้คุณสามารถปิดฟังก์ชั่นการระบุตำแหน่งสถานที่ปัจจุบันของคุณผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้
  3. เราจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณผ่านแอพพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติ เมื่อเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นของเรา เช่น วันที่และเวลาใช้งาน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา ข้อมูลที่คุณเปิดดู หรือข้อมูลของอุปกรณ์ของคุณ เช่น รุ่นฮาร์ดแวร์ รุ่นของระบบปฏิบัติการ ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ หมายเลข IP และข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเราใช้ข้อมูลเหล่านี้สำหรับประเมินความสนใจและความต้องการของผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นและบริการของเราให้ตอบสนองการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
 2. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
  1. เราอาจจะมีการแสดงโฆษณาของบุคคลที่สามในแอพพลิเคชั่น เราสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อแสดงโฆษณาที่เป็นประโยชน์กับคุณมากที่สุด ในบางกรณีเราอาจจะติดต่อคุณทางอีเมล์ในนามของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้
  2. เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า ธุรกิจหรือบุคคลอื่น ๆ ที่วางใจได้ โดยดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม
  3. เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการใช้งานของคุณหากเรามีความเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุจำเป็นอันสมควรเพื่อ (ก) ตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบนเว็บไซต์ (ข) ตรวจสอบการละเมิดเงื่อนไขการบริการของเรา (ค) ปกป้องการละเมิดสิทธิ ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และความปลอดภัยของบริษัทและบุคคลอื่น
 3. การจำกัดความรับผิดทางกฎหมาย
  1. เราไม่รับรองใด ๆ ในข้อมูลที่ปรากฏใน Kithai เราไม่ให้คำรับรอง หรือยืนยันในความเที่ยงตรงถูกต้องของข้อมูลในระบบงาน เราไม่ขอรับผิดชอบในการใช้หรือผลใด ๆ อันเกิดจากการใช้ข้อมูล เนื้อหา ในระบบงาน คำที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น นอกจากนี้ เราไม่ขอรับรองว่า (ก) ข้อมูลใด ๆ ใน ระบบงาน นี้จะปรากฏอยู่เสมอตลอดเวลา หรือปรากฏอยู่ทั้งหมด (ข) ข้อมูลใด ๆ ใน ระบบงาน จะครบถ้วนเป็นจริงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ไม่มีข้อผิดพลาด ตกหล่น หรือเชื่อถือได้เสมอ เพียงเท่าที่จะสามารถละเว้นได้ตามกฎหมาย เราขอไม่รับผิดชอบใด ๆ และไม่รับรองใด ๆ อย่างชัดเจนหรือโดยปริยายจากความพึงพอใจในคุณภาพ การที่เอาไปใช้ การซื้อขายในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในวัตถุประสงค์ของสินค้า ความสมบูรณ์และความใส่ใจในขั้นตอนการผลิต และการปราศจากการละเมิดสิทธิ์
  2. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ รวมถึงความสูญเสีย การบาดเจ็บ การสูญเสียผลกำไร รายได้ ยอดขาดทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมาจากการใช้งาน Kithai ทุกกรณี
 4. การรักษาความปลอดภัย เราตระหนักดีว่าความเชื่อถือของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการบริการของเรา เราจึงพัฒนาระบบและให้บริการตามมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ ทั้งในระหว่างการส่งและหลังจากที่เราได้รับข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามโปรดตระหนักว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์วิธีใดที่ปลอดภัย 100% ดังนั้นเราจึงไม่สามารถจะรับประกันความสมบูรณ์ของการรักษาความปลอดภัยได้ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลสูญหายหรือถูกขโมย หรือถูกดักจับระหว่างทาง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 5. การแก้ไขข้อกำหนดการใช้บริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อกำหนดการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณยอมรับและตกลงว่าคุณสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อกำหนดการใช้บริการฉบับล่าสุดได้ที่นี่เสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแสดงข้อความแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนบนหน้านี้

Last updated: June , 2017
© 2017 Focusone Software Co., Ltd.
1111/107 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 10900
Tel : (66) 2 512 5771

All Right Reserved - KiTHAI . Kreative Industry of Thailand . 2018

Term and Confitions | Privacy Policy